Laboratorium

Kierownik: Renata Bubel

Z-ca ds. Bakteriologii: Dorota Kozłowska

Kontakt: 77 4446 564

Dział Diagnostyki Medycznej wykonuje badania analityczne z zakresu hematologii, koagulologii, serologii i grup krwi, chemii klinicznej, immunologii, analityki ogólnej oraz bakteriologii. Diagnostyka laboratoryjna z zakresu bakteriologii obejmuje pełny wachlarz badań diagnostycznych.

Powyższe badania wykonywane są dla oddziałów szpitalnych BCM, poradni BCM, praktyk medycznych prywatnych oraz wszystkich pacjentów zainteresowanych tymi badaniami. Laboratorium wpisane jest na listę laboratoriów spełniających wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia.