Oddział Chirurgii Ogólnej

Kierownik:  dr n.med. Jacek Winowski specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej

Z-ca kierownika  : lek.med.  Łukasz Szpon specjalista chirurgii ogólnej

lek.med.  Zbigniew Pussak specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Tomasz Główka  chirurg

dr.n.med.  Mariusz Krawczyk specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

lek. med .  Maciej Nowicki specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej

rezydenci:

lek. Kacper Janiszewski,

 lek. Hubert Zawalski

Pielęgniarka oddziałowa: Danuta Kozieł

Telefony do Oddziału Chirurgii Ogólnej:

Ordynator:                      tel.    77- 444 65 49

Lekarze:                          tel.    77- 444 65 48 (ustalanie terminów przyjęć)

Dyżurka pielęgniarek    tel.    77 – 444 65 47

Sekretariat Oddziału:    tel.    77- 444 65 69

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja do Poradni:                tel.   77-4446517

 

Przyjęcia planowe:

Przyjęcia do zabiegów planowych odbywają się od godziny 09:00 do godziny 13:00 w Izbie Przyjęć.

Pacjent zgłaszający się do Szpitala na zabieg planowany powinien wziąć ze sobą:

 • posiadane wyniki badań (w tym konieczne: oznaczenie grupy krwi, morfologia, wskaźnik protrombinowy – INR, APPT), opisy konsultacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta (odbytych przed przyjęciem do Oddziału Chirurgii), karty informacyjne z przebytych hospitalizacji i zabiegach operacyjnych,
 • informacje o lekach, które Pacjent przyjmuje na stałe,
 • leki, które Pacjent przyjmuje,
 • numer PESEL oraz NIP własny i zakładu pracy (niezbędne do wystawienia zwolnienia),
 • bandaże elastyczne 15cm,
 • woda mineralna niegazowana,
 • w przypadku operacji żylaków kończyny dolnej: pończochy przeciwżylakowe (IIo ucisku) na miarę.

Szczepienia przeciw żółtaczce zakaźnej typu B nie są wymagane. Pacjent powinien jednak rozważyć ich wykonanie we własnym zakresie, jeśli nie był poddawany szczepieniu w poprzednich latach.

Pacjent powinien wiedzieć o:

 • zaprzestaniu jeśli to możliwe na 10 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym) przyjmowania leków typu: Acard, Polocard, Polopiryna; lub zmniejszeniu dawki tych leków (np. Acard z 150 na 75 mg/dziennie),
 • przyjmowaniu, jeśli jest to konieczne (po uprzedniej konsultacji z lekarzem rodzinnym), leków przeciwkrzepliwych w postaci zastrzyków podskórnych (Fraxiparine, Fragmin, Clexane) jako zamienników pochodnych acenokumarolu (np. Sintrom),
 • zaprzestaniu na 14 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym) przyjmowania lub zamianie na inne leków typu: Ticlo, Aclotin, Ifadipin, Clopidogrel, Sintrom, Synocumar.

W Oddziale operacyjnie leczeni są Pacjenci w trybie planowym oraz trybie nagłym. Chirurgiczne leczenie pacjentów w stanach nagłych odbywa się na podstawie kwalifikacji w warunkach Szpitalnej Izby Przyjęć przez lekarzy pełniących całodobowe dyżury.

Zalecenia dla Pacjenta, który zgłasza się na kwalifikację lub planowy zabieg:

Kwalifikacje do zabiegu:

Kwalifikacje chorych odbywają się na podstawie badania i rozmowy z chorym we wtorki o godzinie 13-tej, z tego powodu konieczne jest aby chory obecny był na kwalifikacji osobiście. Wskazane jest posiadanie dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań obrazowych (z płytami CD zawierającymi dokumentację badań RTG, TK czy MRI), poprzednich pobytów w szpitalu lub historii leczenia ambulatoryjnego i przyjmowanych leków. Zgodnie z wymogami NF2 pacjent podczas kwalifikacji do zabiegu powinien posiadać skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza rodzinnego, które pozostaje w szpitalu na czas oczekiwania na zabieg.

Pacjent powinien wiedzieć o:

 • zaprzestaniu jeśli to możliwe na 10 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym) przyjmowania leków typu: Acard. Polocard, Polopiryna; lub zmniejszeniu dawki tych leków (np. Acard z 150 na 75 mg/dziennie)
 • przyjmowaniu, jeśli jest to konieczne (po uprzedniej konsultacji z lekarzem rodzinnym), leków przeciwkrzepliwych w postaci zastrzyków podskórnych (Fraxiparine, Fragmin, Clexane) jako zamienników pochodnych acenokumarolu (np. Sintrom)
 • zaprzestaniu na 14 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym) przyjmowania lub zamianie na inne leków typu: Ticlo, Aclotin, Ifadipin, Clopidogrel, Sintrom, Synocumar;