PRACOWNIA RENTGENOWSKA

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA


Kierownik pracowni radiologicznej:             Beata Rozmus

Zespół lekarzy radiologów:                           Danuta Mucha

                                                                           Anna Kuśmierska

                                                                           Paweł Olszewski

                                                                           Przemysław Jaźwiec

Inspektor Ochrony Radiologicznej

oraz Koordynator zespołu techników:         Agnieszka Sobczak

 

Telefon pracowni radiologicznej                    77 444 65 66

Pracownia rentgenowska pełni dyżur całodobowo dla oddziałów szpitalnych oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Dla pacjentów ambulatoryjnych pracownia rentgenowska czynna jest:

od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 22:00

w sobotę od 9:00 do 13:00

Badania RTG wykonywane są na aparacie cyfrowym i aparacie cyfrowej radiologii pośredniej.

Badania RTG wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego.

O terminie odbioru wyniku pacjent jest informowany po wykonaniu badania.

Wynik wydawany jest pacjentowi za okazaniem dowodu tożsamości lub osobie, którą pacjent wskazał na pisemnym upoważnieniu.

Badania USG wykonywane są od poniedziałku do piątku.

Na badania USG obowiązuje rejestracja w godzinach od 8:00 do 15:00 pod nr telefonu 77 444 65 66.

Pracownia RTG i USG znajduje się na II piętrze budynku głównego szpitala.

Wejście do pracowni:

  • W dni robocze do godz. 17:00 – od strony wejścia głównego,
  • Po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele – od strony SOR-u i oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.