logo Funduszy Europejskich, logo Opolskie Kwitnące, logo Unia Europejska

„Województwo Opolskie stawia czoła rakowi piersi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany Okres realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2019

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Choroby nowotworowe od wielu lat stanowią w Polsce drugą przyczynę zgonów, w wyniku której umiera rocznie 96 tys. osób (25% wszystkich zgonów). Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia, szczególnie  w przedziale wiekowym 50-69. Co szósta kobieta w Polsce zachoruje na ten nowotwór. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w najwcześniejszym studium rozwoju.