logo Funduszy Europejskich, logo Opolskie Kwitnące, logo Unia Europejska

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany okres realizacji: 02.01.2018 – 15.08.2018

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

„Planowana inwestycja realizowana będzie na Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Brzeskim Centrum Medycznym. Przedmiotem projektu będzie przebudowa OAiIT, stworzenie odrębnego pomieszczenia magazynowego, przebudowa istniejącej infrastruktury oddziału oraz modernizacja i dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowych warunków, zakup niezbędnego sprzętu medycznego, zwiększenie ilości łóżek na oddziale z 4 do 6 sztuk.”