logo Funduszy Europejskich, logo Opolskie Kwitnące, logo Unia Europejska

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany okres realizacji: 03.09.2017 – 01.03.2018

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest wymiana sprzętu oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny dwóch sal operacyjnych Bloku Operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym. Sprzęt ten będzie w całości przeznaczony i wykorzystywany wyłącznie na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych. Celem projektu jest zwiększenie stopnia dostosowania bloku operacyjnego do leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, podniesienie jakości diagnostyki i wydajności leczenia operacyjnego chorób cywilizacyjnych stosownie do zapotrzebowania wynikającego z sytuacji społeczno-demograficznej regionu. Projekt swoim zakresem obejmuje zarówno wymianę posiadanego już przez BCM sprzętu, jak i zakup urządzenia, którym jednostka dotychczas nie dysponowała – dermatomu.