logo Funduszy Europejskich, logo Opolskie Kwitnące, logo Unia Europejska

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie brzeskim i namysłowskim”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany okres realizacji: 02.07.2017 – 31.07.2019

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

„Przedmiotem projektu jest zwiększenie poziomu zgłaszalności mieszkańców powiatu brzeskiego i namysłowskiego w wieku aktywności zawodowej na badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Projekt stanowi odpowiedź na dostrzeżone problemy, związane z małą wiedzą społeczną na temat nowotworów jelita grubego, który niejednokrotnie jest późno wykrywany i często prowadzi do zgonu pacjenta. Ponadto na wykonanie badań kolonoskopowych często czeka się kilka miesięcy co również opóźnia rozpoznanie choroby. Osoby w wieku aktywności zawodowej, niejednokrotnie nie mają również możliwości dojazdu w godzinach pracy do pracowni endoskopowej na badanie. W ramach projektu w latach 2017-2020 zostanie wykonanych 800 badań kolonoskopowych ze znieczuleniem wśród mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej. Badania wykonywane będą w dwóch punktach jednym zlokalizowanym w Brzegu, drugim w Namysłowie. Realizacja projektu otrzymała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Gastroenterologii.