sygn. akt 18 / X / 2017.                                                                                                                 18.10.2017r.

Dostawa środków do higieny pacjenta dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Załączniki:

sygn. akt 18 X 2017 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

załaczniki nr 2.1 – 2.4 do ogłoszenia

Załącznik z dnia 19.10.2017r.:

sygn. akt 18 X 2017 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 24.10.2017r.:

sygn. akt 18 X 2017 Wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 08.11.2017r.:

sygn. akt 18 X 2017 Notatka