sygn. akt 20 / XI / 2017.                                                                                                                 09.11.2017r.

Dostawa siatek oraz narzędzi do ich mocowania dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Załączniki:

Formularz cenowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2)

sygn. akt 20 XI 2017 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 24.11.2017r.:

sygn. akt 20 XI 2017 Notatka