Ogłoszenie z dnia 02.11.2017 r. o poszukiwaniu Partnera/Partnerów do projektu

Ogłoszenie z dnia 02.11.2017 r. o poszukiwaniu Partnera/Partnerów do projektu. Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej w Brzegu poszukuje Partnera/Partnerów   do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi.…