Informacja dot. odwiedzin w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Informujemy, że od dnia 31 sierpnia 2020 r. wznowione zostają odwiedziny osób najbliższych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.             Odwiedziny mogą odbywać się po wcześniejszym umówieniu się z Z-c Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązkowo osoba odwiedzająca musi mieć zakryte usta i nas oraz rękawiczki), wizyta nie powinna trwać dłużej…