Praktyki Studenckie

Zapraszamy do odbycia praktyk w Brzeskim Centrum Medycznym gwarantujemy zdobycie wiedzy i doświadczenia.   Studenci którzy chcą odbyć praktyki w Brzeskim Centrum Medycznym muszą spełnić określone warunki: Podpisana umowa pomiędzy uczelnią a BCM Uzyskanie zgody Dyrektora placówki na odbycie praktyk Ustalenie terminu praktyk z pielęgniarkami oddziałowymi /kierownikami komórek w których mają się odbyć praktyki Dostarczenie…