Szpital wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kobiet

Szpital wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kobiet. Oferujemy znieczulenie do porodu dla każdej pacjentki. Brzeskie Centrum Medyczne rozszerza ofertę na oddziale ginekologiczno-położniczym. Każda kobieta, która zdecyduje się na poród w Brzeskim Centrum Medycznym, będzie mogła nieodpłatnie skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Warunkiem jest  brak przeciwwskazań medycznych. Nasz szpital jest pierwszą powiatową placówką w regionie, która wprowadza takie rozwiązania…