Brzeskie Centrum Medyczne informuje, że zapisy na szczepienia dla grupy 0 przeciwko COVID-19 trwają od 08.03.2021r. do 15.03.2021r.

Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, pesel osób zgłaszanych do zaszczepienia, telefon kontaktowy oraz nazwę placówki, w której są zatrudnieni.

Ponadto pacjent musi posiadać wystawione e-skierowanie na szczepienie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać koordynatorowi do spraw szczepień na adres e-mail d.sinkowska@bcmbrzeg.pl – Danuta Sinkowska

Telefon kontaktowy: 77 444 65 92