Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Brzeskim Centrum Medycznym za rok 1999 oraz 2000.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Rejestracji (parter Szpitala) w siedzibie Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu, w terminie od dnia 21.09.2021r. do 31.10.2021r.  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00 ).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 849).