Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

– Na pewno zmieni się sposób prowadzenia szpitala. Będziemy mieli zagwarantowane finansowanie na cztery lata – mówi dyrektor BCM. – Przy każdym szpitalnym oddziale ratunkowym, czy też izbie przyjęć, ma być utworzona nocna i świąteczna pomoc medyczna. Tak będzie również w BCM, lekarz będzie czekał na pacjentów z dolegliwościami niezagrażającymi życiu. To jednocześnie pozwoli na lepsze funkcjonowanie SOR-u, na który będą trafiać pacjenci w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – wyjaśnia Krzysztof Konik.

Dyrektor brzeskiej lecznicy zapowiada zmiany nie tylko dla pacjentów. – Szpitalny oddział ratunkowy jest bardzo obciążającym odcinkiem funkcjonowania szpitala, dlatego wielu lekarzy woli jeździć w karetce systemowej niż opiekować się pacjentem na SORze. To jest problem, który dotyka całej Polski. Mamy już zgłoszenia lekarzy, którzy chcą podjąć zatrudnienie na naszym SORze, ale stawki poszybowały w górę. Problem dotyka również ratowników medycznych i będę musiał wzmocnić finansowo tę grupę zawodową, tak żebyśmy mogli zatrzymać tych ratowników, którzy pracują u nas obecnie i przyciągnąć dodatkowych – podsumowuje szef Brzeskiego Centrum Medycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną stroną projektu rządowego sieci szpitali:

Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali