Dzień Diag.Lab.

Z okazji

Dnia Diagnosty Laboratoryjnego

przypadającego 27 maja pragnę złożyć

Pracownikom Działu Diagnostyki

Laboratoryjnej

serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,

aby Państwa codzienna praca była dopełnieniem

życiowych sukcesów i osobistą satysfakcją.

Dziękuję za Waszą pracę na rzecz pacjentów i

rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w naszym Szpitalu.
Przekazuję wyrazy uznania oraz wdzięczności.

                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                           BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

                                                                                                          Krzysztof Waldemar KONIK