Informujemy, że od dnia 31 sierpnia 2020 r. wznowione zostają odwiedziny osób najbliższych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

            Odwiedziny mogą odbywać się po wcześniejszym umówieniu się z Z-c Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązkowo osoba odwiedzająca musi mieć zakryte usta i nas oraz rękawiczki), wizyta nie powinna trwać dłużej jak 15 minut.

Obowiązkowo Personel Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego musi osobie odwiedzającej zmierzyć temperaturę, dodatkowo odwiedzający zobowiązany jest wypełnić ankietę epidemiologiczną.

tel. kontaktowy: 77 444 65 29 do godz. 15.00

77 444 65 27 po godz. 15.00