RPO+PL+OPO+EFRR

Informatyzacja BCM nabiera tempa

Dobiega końca realizacja I etapu  projektu pn. E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Etap I –Dostawa, z montażem, konfiguracją i uruchomieniem niezbędnego sprzętu serwerowego i  komputerowego.  Min. 104 zestawy komputerowe i  55 drukarek. Trwają szkolenia personelu  z obsługi nowego sprzętu.

Po zakończeniu całego procesu informatyzacji   BCM będzie świadczył następujące e-usługi  z zakresu zdrowia publicznego::

  • Rejestracja na wizytę.
  • Przypomnienie SMS/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania.
  • Uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta.
  • Udostępnienie dokumentacji medycznej innej placówce.
  • Zarządzanie kolejkami pacjentów.
  • Elektroniczna książeczka nadciśnieniowca- usługa świadczona drogą elektroniczną dla zarejestrowanych i wskazanych pacjentów szpitala z problemami kardiologicznymi. Usługa umożliwia samodzielne rejestrowanie przez pacjenta wyników badania w specjalnej aplikacji mobilnej na telefon komórkowy. Historia badań wraz z wynikami bieżącymi transmitowana jest automatycznie lub ręcznie do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Aplikacja umożliwi lekarzowi stałą możliwość wglądu w parametry i reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta poprzez np. udzielanie teleporady. System posiada możliwość automatycznego ustawienia przypomnień oraz generowania alarmów po przekroczeniu zaleconych przez lekarza norm.

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 30.06.2021 r.

Całkowity koszt projektu to kwota 2 434 282,05 PLN.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 2 068 690,17 PLN.

RPO+PL+OPO+EFRR