Brzeskie Centrum Medyczne
Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej
w Brzegu

poszukuje Partnera/Partnerów

do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie na partnera BCM

Informacja z dnia 31.01.2017r.:

Informacja o wyborze Partnera.