Brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w
Brzeskim Centrum Medycznym za rok 2002

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie)
dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Brzeskim Centrum Medycznym
za rok 2002.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji
medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel
ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać
wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w
Rejestracji (parter Szpitala) w siedzibie Brzeskiego Centrum Medycznego
przy ul. Mossora 1 w Brzegu, w terminie od dnia 03.01.2023r. do
10.02.2023r.  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00 ).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba
upoważniona przez pacjenta za życia.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą
procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 849).