Od 14 czerwca 2018 r. w Brzeskim Centrum Medycznym

pracuje urolog dr Marcin Malinowski
Realizuje specjalizację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Oddział Urologiczny we Wrocławiu pod kierownictwem
lek. med. Jacka  Jastrzębskiego specjalisty urologa.
Zapraszamy do rejestracji w dostępne dni w lipcu:
05 lipca 2018 r.
11 lipca 2018 r.
12 lipca 2018 r.
13 lipca 2018 r.
Rejestracja pod  nr tel. 77 444 65 17 lub 77 444 66 66.