Bezbolesny poród – znieczulenie zewnątrzoponowe porodu. Bezpłatna usługa w brzeskim centrum medycznym.

JAKIE SĄ ZALETY ANALGEZJI ZENĄTRZOPONOWEJ?

Analgezja zewnątrzoponowa stanowi najlepszą dostępną metodę zniesienia bólu porodowego Polega ona na tym, że środek miejscowo znieczulający wprowadza się w okolicę nerwów, które przenoszą bodźce z macicy i dróg rodnych, dzięki czemu skurcze macicy nie powodują bólu. Pozostaje jedynie świadomość skurczów.

JAK WYKONUJE SIĘ ZNIECZULENIA ZEWNĄTRZOPONOWE?

Znieczulenia wykonuje się w pozycji leżącej na boku. Miejsce wkłucia najpierw odpowiednio myje się, osłania chustami, a następnie znieczula się skórę i kanał wprowadzenia igły Tuohy.

Po zlokalizowaniu przestrzeni zewnątrzoponowej, przez igłę Tuohy wprowadza się cieniutki cewnik polietylenowy. Podawanie środka znieczulającego przez cewnik zapewnia ciągłe uwolnienie od bólu.

CZY ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE JEST BEZPIECZNE?

Właściwie wykonane i prowadzone jest bardzo bezpieczne, a ciągła możliwość konsultacji z anestezjologiem sprowadza ewentualne zagrożenia do minimum.

CZY ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA?

NIE, pewne dolegliwości w kręgosłupie są powszechnym zjawiskiem po każdym porodzie, ze znieczuleniem zewnątrzoponowym czy bez niego, a sama metoda często jest wykorzystywana do leczenia przewlekłych bólów krzyża.

CZY ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE NIE UPOŚLEDZI PARCIA PODCZAS PORODU?

NIE. Drugi okres porodu rozpoczyna się od pełnego rozwarcia szyjki macicy, a kończy się urodzeniem dziecka. Bez znieczulenia, początek drugiego okresu porodu objawia się zmianą charakteru skurczów (są silniejsze i częstsze) i towarzyszy im niekontrolowane parcie. Po zastosowaniu znieczulenia zewnątrzoponowego następuje pewna modyfikacja, mianowicie pełne rozwarcie szyjki nie powoduje niekontrolowanego parcia. Może zatem do niego dojść dopiero wtedy, gdy główka

dziecka zstąpi do kanału rodnego. Prowadzi to do normalnego spontanicznego urodzenia dziecka, jeśli nie istnieje przeciw temu przeszkoda natury położniczej.

CZY ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ UŻYCIA KLESZCZY?

Błędem jest twierdzenie, że to właśnie znieczulenie zewnątrzoponowe stanowi przyczynę użycia kleszczy. Prawdziwą przyczyną są okoliczności związane z samym porodem (Np. wadliwe ustawienie płodu), a zwiększone prawdopodobieństwo użycia kleszczy jest właśnie wskazaniem do znieczulenia porodu.

CZY ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE MA JAKIEŚ DZIAŁANIA UBOCZNE?

Bardzo rzadko w trakcie wykonywania znieczulenia dochodzi do powstania niewielkiego otworka w osłonie rdzenia kręgowego, co powoduje wypływanie płynu, który otacza rdzeń. Czasem staje się to przyczyną bólu głowy, nawet dość silnego, ale zwykle szybko ustępuje i poddaje się leczeniu środkami przeciwbólowymi. Ewentualność takiego powikłania wynosi 1: 100.

WZKAZANIA DO ZNIECZULENIA ZEWNĄTZROPONOWEGO PORODU :

 • stan stresu matki
 • miednicowe położenie płodu
 • ciąża bliźniacza i inne ciąże mnogie
 •  ustawienie potylicowe tylne
 • nadciśnienie indukowane ciążą (stan przedrzucawkowy)
 • wcześniactwo
 • opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego i płód za mały w stosunku do wieku ciąży
 • pacjentka po przebytym cięciu cesarskim
 • śmierć wewnątrzmaciczna lub zakończenie ciąży z powodu wad płodu
 •  indukcja porodu, poród kleszczowy
 • obciążenie współistniejącymi chorobami internistycznymi, neurologicznymi, okulistycznymi
 • zażywanie substancji odurzających
 • życzenie rodzącej.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZNIECZULENIA ZEWNĄTRZOPONOWEGO PORODU:

 • brak zgody pacjentki
 • zakażenie w miejscu planowanego wprowadzenia igły zewnątrzoponowej
 • zaburzenia krzepnięcia krwi.

Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu można zastosować w każdym okresie porodu, a czas trwania znieczulenia można dowolnie wydłużać. Dla uniknięcia komplikacji, z powodu trudności technicznych z założeniem cewnika do kręgosłupa przy częstych i silnych bólach, zalecam w miarę wczesną decyzję o znieczuleniu. Przy odpowiednio dobranych dawkach leków znieczulających, pacjentka może chodzić, aż do drugiego okresu porodu (nie odczuwając bólu).

Opracowanie: lekarz anestezjolog lek. Med. Dariusz Gądek