Brzeskie Centrum Medyczne zatrudni Ratowników medycznych – kierowców oraz Ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Więcej informacji: https://bip.bcm.brzeg-powiat.pl/art,300,dl262019

tel. 77 444 65 09

Osobiście pok. nr 5 Administracja I piętro