W związku z realizacją projektu RPOP.07.04.00-16-0013/17 pn. „Województwo Opolskie stawia czoła rakowi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) Brzeskie Centrum Medyczne poszukuje do pracy:

  1. Koordynatora Projektu

Wymagania:

– doświadczenie w zarządzaniu min. 6 projektami,

– wykształcenie wyższe

Obowiązki:

– odpowiedzialność za całokształt realizacji projektu

– zarządzanie personelem

– monitoring uczestników

– zarządzanie czasem zmianami i dostawami realizowanymi w ramach projektu

– odpowiedzialność za spójność dokumentacji dot. projektu z wymogami EFS

– odpowiedzialność za dokumentację konkursową

– planowanie wydatków zgodnie z budżetem i harmonogramem

– sporządzanie wniosków o płatność

– kontakty z Instytucją Zarządzającą

 

  1. Specjalista ds. Realizacji

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– doświadczenie w pracy w zespole projektowym min. 3 lata

Obowiązki:

– przygotowywanie całokształtu dokumentacji związanej z realizacją projektu

– realizowanie zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie

– sporządzanie raportów

– kontakt z uczestnikami projektu

– przygotowywanie informacji dla Instytucji zarządzającej

– kompletowanie danych niezbędnych do przygotowania informacji do systemów informatycznych

 

  1. Specjalista ds. Monitoringu

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– doświadczenie w pracy w zespole projektowym min. 3 lata

Obowiązki:

– dbałość o realizację projektu zgodnie z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie

– kontrola projektu w zakresie formalnym

– sprawozdawczość

– monitorowanie realizacji wszystkich wskaźników

 

Więcej informacji udziela Pani Jolanta Klimkiewicz tel. 77 444 65 36

CV proszę przesyłać na adres: organizacyjny@bcmbrzeg.pl najpóźniej do 24.08.2020r.pracownicy projekt