Więcej operacji, krótszy czas hospitalizacji oraz pełne wykonanie kontraktu NFZ – tak dziś funkcjonuje Oddział Chirurgiczny w Brzeskim Centrum Medycznym. W ostatnim czasie w zakresie zabiegów operacyjnych, onkologii oraz prowadzenia poradni chirurgicznej zmieniło się wiele. Oferta naszego szpitala stale się powiększa a zespół specjalistów oferuje usługi na najwyższym poziomie. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądała, a jak dziś funkcjonuje chirurgia w Brzeskim Centrum Medycznym.

ROK 2015

Zgodnie z danymi dostępnymi publicznie na stronie Informatora o umowach NFZ https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach wartość wykonanego w oddziale chirurgicznym kontraktu w roku 2015 to 3 016 936,00 zł, natomiast kontrakt z roku poprzedniego to 3 432 728,00zł. Analiza powyższych danych pokazuje, że w roku 2015 kontrakt został wykonany tylko w 88% co spowodowało, że szpital stracił co najmniej 415 792,00 zł przychodu z tego tytułu. Dodatkowo zostało wykonane 61 mniej operacji niż w roku 2014, natomiast liczba osobodni wzrosła z 6241 do 6676 co może sugerować, że pacjenci byli leczeni w sposób zachowawczy na oddziale zabiegowym.

ROK 2020

W roku 2020 nie ma wydzielonego kontraktu na oddział chirurgiczny, a całość zakresu leczenia szpitalnego finansowana jest w formie zryczałtowanej. Wartość udzielonych świadczeń w oddziale chirurgicznym w roku 2020 to 5 023 094,26 zł. Ilość wykonanych operacji to 943 przy 4771 osobodniach na oddziale. Dodatkowo oddział oraz poradnia od 2020 udziela świadczeń w zakresie onkologii. Wartość tych świadczeń w roku 2020 przekroczyła pół miliona złotych.

PODSUMOWANIE

W roku 2020 oddział chirurgiczny wykonał 166% wartości kontraktu w porównaniu z rokiem 2015. Ilość operacji wzrosła o 300, mimo niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej i przechodzącym przez kraj falom epidemii, a średni czas hospitalizacji spadł z 6,93 w roku 2015 do 3,72 w roku 2020. Mimo skrócenia czasu hospitalizacji, a co za tym idzie obniżenia kosztów przebywania pacjenta na oddziale oraz zwiększeniem operatywy rentowność oddziału nadal jest niższa od zera. Taka sytuacja powtarza się na wszystkich oddziałach zabiegowych pracujących w trybie ostrym i szpital w Brzegu nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Przyczyny takiego stanu rzeczy dopatrywać się mnożna w sposobie ustalania wartości kontraktowanych przez NFZ procedur zabiegowych, które nie zawierają w sobie kosztu utrzymania gotowości oddziału i bloku  operacyjnego w trybie 24 godzinnym.

Oczywiście finanse szpitala są bardzo ważne i kluczowe dla funkcjonowania placówki, jednak “Jesteśmy po to, aby pomagać”, a zdrowie pacjentów i ich dobro jest dla nas priorytetem.