Zapraszamy do odbycia praktyk w Brzeskim Centrum Medycznym gwarantujemy zdobycie wiedzy i doświadczenia.

 

Studenci którzy chcą odbyć praktyki w Brzeskim Centrum Medycznym muszą spełnić określone warunki:

  • Podpisana umowa pomiędzy uczelnią a BCM
  • Uzyskanie zgody Dyrektora placówki na odbycie praktyk
  • Ustalenie terminu praktyk z pielęgniarkami oddziałowymi /kierownikami komórek w których mają się odbyć praktyki
  • Dostarczenie dokumentów do kadr: ubezpieczenie – ekspozycja zawodowa, szczepienie WZW , szczepienie przeciw COVID-19, aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Odbycie szkolenia BHP