Videogastroskop, videokolonoskop i cyfrowy ultrasonograf – to tylko część nowoczesnych urządzeń, które trafiły do Pracowni Endoskopii w Brzeskim Centrum Medycznym. Sprzęt wartości ponad 1,2 mln złotych pozwoli na jeszcze lepszą diagnostykę naszych pacjentów. Wczesne wykrycie zmian w układzie pokarmowym daje szanse na skuteczne leczenie. Dzięki nowoczesnym urządzeniom poprawimy nie tylko jakość naszych usług, ale również wydajność oraz dostępność

– Oferujemy teraz badania diagnostyczne najwyższej jakości, bez konieczności powtarzania ich ze względu na słabą jakość obrazu. Stosujemy od teraz w tradycyjnej technice badań endoskopowych nowoczesne rozwiązania technologiczne z wykorzystaniem telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV). Ponadto istotnymi cechami naszego nowego sprzętu jest pełna kompatybilność z endoskopami chirurgicznymi, np. laparoskopami, co pozwoli również na małoinwazyjne zabiegi – wyjaśnia Kamil Dybizbański, dyrektor szpitala.

Sprzęt pozwala na szybsze wykrywanie postaci raka jelita grubego, większą skuteczność wykrywania polipów, wizualizację przełyku oraz wykonanie celowanej biopsji. Inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu wsparciu. Ponad milion złotych dotacji pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dodajmy, że odpowiednia diagnostyka i nowoczesny sprzęt pomagają w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Nowotwory wciąż stanowią ogromne zagrożenie dla życia mieszkańców nie tylko naszego powiatu, ale również całego kraju.

endoskopia (6)endoskopia (5)endoskopia (4)endoskopia (8)