Brzeskie Centrum Medyczne wraz z Trans Medykiem w okresie od 01.12.2016 do 30.04.2019 realizuje projekt:

„Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego”

Celem projektu jest zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi, otyłości i cukrzycy dzięki identyfikacji osób chorych oraz zaoferowanie im kompleksowego wsparcia w postaci usług zdrowotnych i działań informacyjno-promocyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ