Brzeskie Centrum Medyczne w okresie od 03.07.2017 do 02.07.2018 będzie realizować projekt :

„Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim”

Celem projektu jest zwiększenie liczby świadczonych usług dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, które doznały uszkodzenia układu nerwowego, pozwalające na ograniczenie liczby osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie Brzeskim w latach 2017-2018.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE TUTAJ