W związku ze wzmożoną zachorowalnością o charakterze wirusowym i infekcyjnym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, Dyrekcja Brzeskiego Centrum Medycznego od dnia 11.02.2016 r. wstrzymuje czasowo odwiedziny chorych. W zaistniałej sytuacji prosimy o wyrozumienie gdyż podjęte działania mają na celu ograniczenie zachorowań i dobro hospitalizowanych pacjentów.