Brzeskie Centrum Medyczne zaprasza do składania ofert na naprawę oraz uruchomienie solarnego systemu ogrzewania wody znajdującym się w BCM.

 

W zakres prac naprawczych został określony na podstawie wizji lokalnej oraz wiedzy zamawiającego i wchodzi*:

– Sprawdzenie oraz weryfikacja działania całości systemu

– Opróżnienie oraz przepłukanie systemu ze starego Glikolu

– Napełnienie układu nowym Glikolem

– Utylizacja starego Glikolu

– Sprawdzenie szczelności instalacji oraz ewentualne uszczelnienie

– Wymiana uszkodzonego wymiennika ciepła

– Weryfikacja oraz ewentualna naprawa uszkodzonych elementów orurowania systemu

– Pełne uruchomienie systemu

 

*zamawiający zastrzega, iż zakres prac może ulec rozszerzeniu w trakcie prac naprawczych, co potencjalny zamawiający powinien ująć w ofercie cenowej, wartość oferty jest ostateczna i obejmuje pełną naprawę oraz uruchomienie sytemu w 100% sprawności.

Na w/w prace oraz materiały wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji. Złożona oferta powinna zawierać wszelkie koszty oraz ryzyka objęte pracami.

W celu dokładnego oszacowania kosztów oraz zakresu prac, wymagane jest odbycie wizji lokalnej na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego. Termin wizji lokalnej wyznaczony został na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2021 r. godz. 12:00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Osoba do kontaktu: Mariusz Ferenc
e-mail: m.ferenc@bcmbrzeg.pl

 

Formularz ofertowy