icoBrzeskie Centrum Medyczne jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Oferujemy realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnego leczenia chorych, wykonywania zabiegów i procedur medycznych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Systematycznie – w miarę możliwości rozszerzamy – swoją działalność medyczną. Pertraktujemy z NFZ o jak najwyższe kontrakty dla mieszkańców Brzegu, współpracujemy z Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia. W 2006 roku uruchomiliśmy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dokonujemy zakupów nowoczesnej aparatury medycznej – w ostatnich latach zakupiliśmy m.in. wideogastroskopy, wideokolposkopy, kolorowe usg, aparat doplera, laparoskop, histeroskop, tympanometr, operacyjny aparat RTG. Dla poprawy opieki kobiet w ciąży zakupiliśmy wielostanowiskowy system kardiotokograficzny z możliwością natychmiastowej analizy – system monitorowania i nadzoru okołoporodowego, wideokolposkop z oprogramowaniem do przeprowadzania specjalistycznych badań i zabiegów ginekologicznych, trzy łóżka porodowe, cztery kardiografy, elektrokardiograf, wózki do KTG. W darze otrzymaliśmy analizator równowagi kwasowo-zasadowej. W miarę swoich możliwości, przeprowadzamy remonty gabinetów zabiegowych, łazienek i toalet, uzupełniamy wyposażenie szpitala.

Jesteśmy bardziej identyfikowalni przez noszenie plakietek imiennych, dzięki czemu pacjenci bez problemu wiedzą, z kim rozmawiają.

Nasze starania dostrzegane są także w środowisku zewnętrznym. Wiosną 2006 roku otrzymaliśmy certyfikaty ISO. Pierwszy z nich potwierdza spełnienie wymogów zgodnie z normą ISO 9001:2008 i dotyczy jakości świadczonych usług, natomiast drugi – ISO 14001: 2004 potwierdza, że wszystko, co robimy jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Wprowadzenie obu systemów koordynowała mgr Barbara Górzyńska.

Korzystamy z systematycznych szkoleń personelu przeprowadzanych przez zewnętrzne, profesjonalne firmy. Prowadzimy samokontrolę wewnętrzną – audyty wewnętrzne – oraz dobrowolnie poddajemy się audytom zewnętrznym i wizytacjom.

W 2007 roku uzyskaliśmy status jednostki akredytowanej, nadany przez Radę Akredytacyjną, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, otrzymaliśmy także wyróżnienie w Opolskiej Nagrodzie Jakości. Do dnia dzisiejszego utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001: 2004.