Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych Miejsce pracy: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg Opis stanowiska: zbieranie materiałów i opracowywanie planów zamówień publicznych, przygotowywanie we współpracy z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obsługa postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy oraz udział…

Lekarze oraz Lekarze rezydenci

Brzeskie Centrum Medyczne 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1 – zatrudni:

  1. Lekarzy rezydentów do pracy w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  2. Lekarzy do pracy w Oddziałach:

– Rehabilitacji Neurologicznej

– Internistycznym

– Ginekologiczno – Położniczym

– Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kontak (077) 444-65-09

Brzeskie Centrum Medyczne poszukuje lekarzy do pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Brzeskie Centrum Medyczne poszukuje lekarzy systemu do pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa kontraktowa
Wymiar zatrudnienia – pełen / niepełen
Wynagrodzenie – do negocjacji.

Informacji udziela Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Dariusz Matuszewski pod numerem telefonu 77 444 65 36 lub na adres e-mail zozbrzeg@pro.onet.pl