DL/UE/1/VII/2017                                                                                                                                         08.12.2017r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym.”.

Załączniki:

DL-UE-1-VII-2017 ZAPYTANIE

DL-UE-1-VII-2017 ZAŁĄCZNIK NR 1

DL-UE-1-VII-2017 ZAŁĄCZNIK NR 2

DL-UE-1-VII-2017 ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DL-UE-1-VII-2017