DL/UE/3/V/2018                                                                                                                                          07.02.2018r.

DOTYCZY :

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.

ZAŁĄCZNIK Z DNIA 15.02.2018 r.:

Odpowiedzi na pytania DL-UE-3-V-2018

ZAŁĄCZNIK Z DNIA 13.02.2018 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3-V

ZAŁĄCZNIKI :

DL-UE-3-V-2018 ZAPYTANIE

DL-UE-3-V-2018 ZAŁĄCZNIK NR 1

DL-UE-3-V-2018 ZAŁĄCZNIK NR 2

DL-UE-3-V-2018 ZAŁĄCZNIK NR 3