Oddział Chorób Wewnętrznych

 

Kierownik Oddziału Grażyna Król – specjalista chorób wewnętrznych i angiologii
Zastępca Kierownika – Joanna Lewczuk – specjalista chorób wewnętrznych i alegrologii

Lekarze Oddziału:
Magdalena Badian – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, żywienie kliniczne
Joanna Tyras – specjalista chorób wewnętrznych, żywienie kliniczne, w trakcie specjalizacji z pulmonologii
Agnieszka Zagrajek – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii
Karolina Augustynowicz – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Rezydenci:

Joanna Mikołajczyk – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
Maciej Pasławski – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
Zuzanna Sikora – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa: Mariola Rudyk

Telefony do Oddziału Wewnętrznego:

Lekarze:              77/444-65-24       77/444-65-44
Pielęgniarki:         77/444-65-23
Sekretariat Oddziału: 77/444-65-26

Odwiedziny/Konsultacje:

Odwiedziny pacjentów na oddziale  -> 13:00 – 17:00
Konsultacje lekarskie telefoniczne -> 11:00 – 14:00
Konsultacje lekarskie osobiste  -> 13:00 -14:00

 

 

ZGODNIE Z RODO NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENTACH TELEFONICZNIE !!!

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 46 łóżkami w 1-6 osobowych           salach chorych oraz Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (4
stanowiska), wyposażoną w specjalistyczny sprzęt służący do
reanimacji oraz monitorowania funkcji życiowych, w tym kardiomonitory,
defibrylator. Przebywają tam pacjenci w stanach zagrożenia życia oraz
wymagający szczególnego stałego nadzoru lekarsko –
pielęgniarskiego.

Lekarze oddziału są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych,
stale podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w
szkoleniach i konferencjach medycznych. W Oddziale pracuje również
wykwalifikowany zespół pielęgniarek i opiekunów medycznych
dbających o staranną opiekę nad chorymi.

Podczas hospitalizacji w razie konieczności jest możliwość wykonania
konsultacji neurologicznej, kardiologicznej, chirurgicznej,
onkologicznej, laryngologicznej, ginekologicznej, psychiatrycznej.

Zakres wykonywanych badań diagnostycznych obejmuje badania
laboratoryjne, radiologiczne ( w tym rtg, tomografia, rezonans),
endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia) i
ultrasonograficzne (USG serca, brzucha, tarczycy, naczyń). W ramach
Oddziału funkcjonuje gabinet USG, współpracujemy z Pracownią
Endoskopową, gdzie wykonywana jest diagnostyka przewodu pokarmowego.

Wdrażane są również interwencje żywieniowe dietami przemysłowymi u
chorych niedożywionych, zakładane są dostępy do żywienia
dojelitowego oraz pozajelitowego, każdy pacjent zostaje przeszkolony w
zakresie obsługi dostępu i podaży diety.

Szczególny nacisk kładziemy na szybką diagnostykę pacjentów z
podejrzeniem choroby nowotworowej, chorzy mają wykonywane wszystkie
niezbędne badania a w razie potwierdzenia choroby są kierowani na
konsylium onkologiczne odbywające się co dwa tygodnie w naszym
szpitalu, na którym ustalane jest dalsze leczenie w ośrodkach
onkologicznych.
Prowadzona jest również kompleksowa terapia przeciwbólowa, zgodnie z
najnowszymi wytycznymi  Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu oraz
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, z zastosowaniem szerokiej
gamy leków dostosowanych do natężenia dolegliwości.

Wykonywany jest szeroki panel badań z zakresu chorób układu
sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, diagnostyka
neurologiczna, hematologiczna, diagnostyka zaburzeń hormonalnych, oraz
badania mikrobiologiczne. Oddział współpracuje ze specjalistycznymi
ośrodkami kardiologicznymi, w których prowadzona jest diagnostyka
inwazyjna (koronarografia, wszczepianie stymulatorów serca).

Zakres diagnozowanych i leczonych schorzeń:

choroby układu sercowo – naczyniowego: choroba niedokrwienna serca,
wady serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, diagnostyka
bólu w klatce piersiowej i inne
choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit,
odbytu, wątroby, trzustki
choroby układu oddechowego: astma, POCHP, zapalenia dróg oddechowych,
diagnostyka duszności
schorzenia endokrynologiczne w tym choroby tarczycy, diagnostyka
cukrzycy ze szczególnym naciskiem na skuteczną insulinoterapię,
edukacja diabetologiczna w zakresie sposobów leczenia, zapobiegania
powikłaniom, stosowania diety
choroby nerek i układu moczowego
diagnostyka hematologiczna, w tym punkcje szpiku kostnego
diagnostyka chorób nowotworowych – badania endoskopowe, obrazowe,
konsultacje chirurgiczno-onkologiczne