Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału Dziennego: mgr Karina Węglińska – Szymańska

Telefon do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego77 416 21 62

Oddział dzienny psychiatryczny świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń nerwicowych oraz depresyjnych u osób niewymagających leczenia w warunkach całodobowych oraz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach opieki dziennej.

Prowadzone są równoległe dwie grupy terapeutyczne o zróżnicowanym poziomie intensywności procesu terapeutycznego, trening autogenny, muzykoterapia, zajęcia relaksacyjne, psychorysunek, choreoterapia, techniki interwencji kryzysowej i terapii rodzinnej.