Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Kierownik: lek.med. Ben Rhaiem Tahar

Lekarze:

lek.med. Tadeusz Zięba

lek.med. Marek Żak

dr n. med. Marcin Binkowski

lek.med. Beata Budyłowska

dr n. med. Urszula Studzińska-Kalota

lek. med. Bogusława Zamkotowicz-Lewandowska

Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Zoń

Telefony do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Ordynator:                                    77-4446546

Lekarze:                                        77-4446545

Pielęgniarki:                                  77-4446541

Sekretariat Oddziału:                    77-4446505