Oddział Noworodków

Ordynator: lek. med. Elżbieta Głowacka-Popowska

Pielęgniarka oddziałowa: Karolina Frysiak

Telefony do Oddziału Noworodków

Ordynator:                 77-4446540

Pielęgniarki:               77-4446539

Oddział prowadzi opiekę nad matką i noworodkiem w systemie rooming – in, tj. od chwili porodu do momentu wyjścia do domu matka i dziecko przebywają razem oraz pełny zakres leczenia i diagnozowania chorób okresu noworodkowego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

Badania przesiewowe:

– w kierunku hypotyreozy, mukowiscydozy i fenylokotonurii

– wad wrodzonych serca

– wad wrodzonych słuchu

– dysplazji stawów biodrowych

Szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem.

Edukacja rodziców na temat pielęgnacji i opieki nad noworodkiem

Oddział współpracuje z ośrodkami neonatologicznymi w województwie tj. Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu oraz Oddziałem Patologii Noworodka w Opolu. Utrzymuje również długoletnią współpracę z klinikami Akademii Medycznej we Wrocławiu.