Oddział Psychiatryczny

Kierownik: lek. med Dobrosław Banach

Lekarze:

lek. med. Piotr Domisiewicz

lek. med. Andrzej Kokot

lek. med. Marcin Szechiński

Pielęgniarka Oddziałowa: Bożena Fałkowicz

Telefony do Oddziału Psychiatrycznego:

Ordynator:                    77 4445706

Lekarze:                           77 4445706

Pielęgniarki:                   77 4445705

Sekretariat Oddziału:     77 4445706

Oddział psychiatryczny świadczy usługi z zakresu diagnostyki, leczenia orzecznictwa i wczesnej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach całodobowych oraz pomocy doraźnej w trybie Izby Przyjęć. Stosowane są techniki interwencji kryzysowej, terapii rodzinnej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki.