PRACOWNIA RENTGENOWSKA

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ


Kierownik pracowni radiologicznej:             lek. Beata Rozmus

Zespół lekarzy radiologów:                          lek. Danuta Mucha

                                                                     lek. Anna Kuśmierska

                                                                     lek. Paweł Olszewski

                                                                     dr hab. Przemysław Jaźwiec

 

Inspektor Ochrony Radiologicznej

oraz Koordynator zespołu techników:         Agnieszka Sobczak

 

Telefon pracowni radiologicznej                    77 444 65 66

Pracownia rentgenowska pełni dyżur całodobowo dla oddziałów szpitalnych oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Dla pacjentów ambulatoryjnych pracownia rentgenowska czynna jest:

od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 22:00

w sobotę od 9:00 do 13:00

Badania RTG wykonywane są na aparacie cyfrowym i aparacie cyfrowej radiologii pośredniej.

Badania RTG wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego.

O terminie odbioru wyniku pacjent jest informowany po wykonaniu badania.

Wynik wydawany jest pacjentowi za okazaniem dowodu tożsamości lub osobie, którą pacjent wskazał na pisemnym upoważnieniu.

Badania USG wykonywane są od poniedziałku do piątku.

Na badania USG obowiązuje rejestracja w godzinach od 8:00 do 15:00 pod nr telefonu 77 444 65 66.

Pracownia RTG i USG znajduje się na II piętrze budynku głównego szpitala.

Wejście do pracowni:

 • W dni robocze do godz. 17:00 – od strony wejścia głównego,
 • Po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele – od strony SOR-u i oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.

CENNIK USŁUG

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem usług poniżej   >>>   RTG, USG, sterylizacja od 1.05.2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTA


 

 1. Pacjent na każde badanie rtg, nawet na te, za które sam płaci, musi mieć skierowanie wystawione przez lekarza, oraz dokument z numerem PESEL.
 2. Jeżeli pacjentem jest osoba niepełnoletnia, poniżej 18 roku życia, do badania rtg wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego oraz jego zgoda na badanie.
 3. Dzieciom poniżej 16 roku życia, wykonane badanie rtg należy odnotować w Książeczce Zdrowia Dziecka, dlatego ważne jest , aby przychodząc do pracowni na zdjęcie rtg mieć przy sobie Książeczkę Zdrowia Dziecka.
 4. Na zdjęcie rtg j.brzusznej nie wymagana jest rejestracja, należy jednak przygotować się jak na zdjęcie rtg kręgosłupa L-S i zgłosić się na badanie między godziną 7.30 a 9.00 w dni robocze.
 5. Na zdjęcie rtg kręgosłupa L-S należy zarejestrować się.

Rejestrować się proszę w Pracowni Rentgenowskiej (II piętro) w pokoju rejestracji lub telefonicznie pod numerem  telefonu 77 444 65 66, od 8.00 do 20.00 w dni robocze.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SIĘ NA ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO (L-S).

W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien:

 1. unikać spożywania pokarmów powodujących powstawanie nadmiernej ilości gazów, zawierających błonnik (otręby, kasze), unikać świeżych warzyw i owoców, nabiału, napojów gazowanych;
 2. pić dużo niegazowanej wody;
 3. w przypadku problemów z wypróżnianiem się, około godziny 16.00 zażyć łagodny środek przeczyszczający;
 4. zażyć lek przeciw wzdęciom – według ulotki dołączonej do leku;
 5. w dniu badania nie palić papierosów, nie żuć gumy;
 6. na badanie rtg zgłosić się na czczo na umówioną godzinę.
 7. Na inne badania rtg nie trzeba rejestrować się.

7.Na badanie USG obowiązuje rejestracja.

Rejestrować się proszę w Pracowni Rentgenowskiej (II piętro) w pokoju rejestracji lub telefonicznie pod numerem  telefonu 77 444 65 66 od 8.00 do  20.00 w dni robocze.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SIĘ NA BADANIE USG.

W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien:

 1. unikać spożywania pokarmów powodujących powstawanie nadmiernej ilości gazów, zawierających błonnik (otręby, kasze), unikać świeżych warzyw i owoców, nabiału, jajek, czekolady, napojów gazowanych;
 2. pić dużo niegazowanej wody;
 3. zażyć lek przeciw wzdęciom – według ulotki dołączonej do leku;
 4. w przypadku problemów z wypróżnianiem się, około godziny 16.00 zażyć łagodny środek przeczyszczający;
 5. w dniu badania nie palić papierosów, nie żuć gumy;
 6. zgłosić się na czczo na umówioną godzinę;
 7. pacjenci zarejestrowani na godzinę 13.00 mogą zjeść lekkie śniadanie do godz.8.00 (proszę nie jeść jajek, czekolady, nabiału);
 8. do badania USG należy zgłosić się z pełnym pęcherzem, oraz zabrać ze sobą 1 litr wody