Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik: lek. Michał Orzechowski

Lekarze:

lek. Stanisław Szaliński

lek. Liliana Hamarska

lek. Michał Szałkiewicz

dr n. med. Katarzyna Gruber – Szydło

lek. Marek Żabczuk

lek. Piotr Kaczmarek

lek. Agnieszka Pluta

lek. Michał Lorenz

lek. Piotr Kaim

lek. Maciej Pasławski

dr n.med. Tadeusz Jędrzejczyk

 

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Gazda

 

Telefony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Kierownik:               77 4446533

Lekarze:                   77 4446533

Pielęgniarki:              77 4446533

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał na bazie Izby Przyjęć i został oddany do użytku w styczniu 2012 roku. Udzielane są w nim świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy posiadających kwalifikacje i pozostających w gotowości na terenie Szpitala. Zespół pielęgniarski składa się z wykwalifikowanych pielęgniarek, które świadczą specjalistyczną opiekę nad pacjentem.

Zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest: Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku komunikacyjnego, urazu mechanicznego, zatrucia. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej.