Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik: lek. med. Czesław Muczyński

Lekarze:

Tomasz Wesołowski

Joanna Maciaszek

Agnieszka Łuszczyn

Stanisław Szaliński

Hanna Malik

Mariusz Lidawki

Marak Żabczuk

Dominik Staniewski

Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Słowikowska

Telefony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Kierownik:               77 4446533

Lekarze:                   77 4446533

Pielęgniarki:               77 4446533

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał na bazie Izby Przyjęć i został oddany do użytku w styczniu 2012 roku. Udzielane są w nim świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy posiadających kwalifikacje i pozostających w gotowości na terenie Szpitala. Zespół pielęgniarski składa się z wykwalifikowanych pielęgniarek, które świadczą specjalistyczną opiekę nad pacjentem.

Zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest: Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku komunikacyjnego, urazu mechanicznego, zatrucia. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej.