Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ w Brzegu poszukuje lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych oraz specjalistów radiologii. Informacje pod nr tel. 77 444 65 36, e-mail: zozbrzeg@pro.onet.pl oraz na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl w zakładce ogłoszenia.