OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                                                                  04.11.2016r.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu