OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/15/2019                           Brzeg, 30.05.2019 r.

„Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/14/2019                           Brzeg, 23.05.2019 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/13/2019                           Brzeg, 14.05.2019 r.

 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz    z dyżurami lekarskimi przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i/lub dziedzin pokrewnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/12/2019                           Brzeg, 07.05.2019 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/11/2019                           Brzeg, 06.05.2019 r.

„Świadczenie usług medycznych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz kierowanie Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/10/2019                           Brzeg, 16.04.2019 r.

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/9/2019                           Brzeg, 12.04.2019 r.

„Świadczenie usług medycznych przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu i Grodkowie”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/8/2019                           Brzeg, 06.03.2019 r.

Konkurs na Świadczenia Zdrowotne


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/7/2019                           Brzeg, 22.02.2019 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/6/2019                           Brzeg, 12.02.2019 r.

 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji  w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/4/2019                           Brzeg, 08.02.2019 r.

„Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/5/2019                           Brzeg, 05.02.2019 r.

Konkurs na świadczenia zdrowotne


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/3/2019                           Brzeg, 04.02.2019 r.

„Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/2/2019                           Brzeg, 30.01.2019 r.

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii  lub przez lekarzy Anestezjologów na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego ”.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/1/2019                           Brzeg, 08.01.2019 r.


2019


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                        DL/30/2018                           Brzeg, 28.12.2018 r.

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                      Brzeg, 14.12.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                      Brzeg, 14.12.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/29/2018                                         Brzeg, 22.11.2018 r.

“Świadczenia usług medycznych przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu i Grodkowie.”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/28/2018                                         Brzeg, 21.11.2018 r.

Konkurs na świadczenia zdrowotne


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/26/2018                                         Brzeg, 06.11.2018 r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Serologii i Banku Krwi Brzeskiego Centrum Medycznego.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/25/2018                                         Brzeg, 05.11.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT          2/TMR_RPOWO_8.1_1_POŁUDNIE  Brzeg, 22.10.2018 r.

„Badania przesiewowe oraz badanie poziomu glukozy we krwi – powiat kędzierzyńsko kozielski”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/24/2018                                         Brzeg, 02.10.2018 r.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/23/2018                                         Brzeg, 03.09.2018 r.

Realizacja  świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego – w zakresie transportu specjalistycznego pacjentów ( zespół wyjazdowy z lekarzem) Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w stanie zagrożenia życia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia w trakcie transportu

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w Poradni Urologicznej.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           5/TMR_RPOWO_8.1_1_POŁUDNIE    Brzeg, 30.07.2018 r.

„Badania przesiewowe, kwalifikacja lekarska oraz badanie poziomu glukozy we krwi – powiat kędzierzyńsko kozielski”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/21/2018                                         Brzeg, 30.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Brzeg, 26.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Brzeg, 26.07.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/20/2018                                         Brzeg, 24.07.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/19/2018                                         Brzeg, 16.07.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/18/2018                                         Brzeg, 09.07.2018 r.

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/17/2018                                         Brzeg, 05.07.2018 r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/1/I/2018                                         Brzeg, 04.07.2018 r.

„Opieka multi komponentowa” Subregion Północny powiaty: brzeski i namysłowski


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           4/TMR_RPOWO_8.1_1_POŁUDNIE    Brzeg, 04.07.2018 r.

„Badania przesiewowe, kwalifikacja lekarska oraz badanie poziomu glukozy we krwi – powiat kędzierzyńsko kozielski”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           3/TMR_RPOWO_8.1_1_POŁUDNIE    Brzeg, 04.06.2018 r.

„Badania przesiewowe oraz badanie poziomu glukozy we krwi – powiat kędzierzyńsko kozielski”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/16/2018                                         Brzeg, 30.05.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/15/2018                                         Brzeg, 17.05.2018 r.

„Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia samodzielnej opieki pielęgniarskiej/położniczej/ratowniczej według zapotrzebowania miesięcznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/14/2018                                         Brzeg, 16.05.2018 r.

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/13/2018                                         Brzeg, 14.05.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/12/2018                                         Brzeg, 10.05.2018 r.

“Świadczenie opieki psychologicznej na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Dziennym Rehabilitacji na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”.


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/11/2018                                         Brzeg, 07.05.2018 r.

DL/11/2018 – „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Brzeskim Centrum Medycznym”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           2/TMR_RPOWO_8.1_1_POŁUDNIE    Brzeg, 02.05.2018 r.

„Badania przesiewowe oraz badanie poziomu glukozy we krwi – powiat kędzierzyńsko kozielski”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/2/6/VIII/2018                             Brzeg, 30.04.2018 r.

„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie terapii psychologicznej”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/2/5/VIII/2018                             Brzeg, 30.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji zawodowej w ramach rehabilitacji kardiologicznej


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/2/4/VIII/2018                             Brzeg, 30.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji zawodowej w ramach rehabilitacji neurologicznej


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/2/3/VIII/2018                             Brzeg, 30.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji neurologicznej


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/2/2/VIII/2018                             Brzeg, 30.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/2/1/VIII/2018                             Brzeg, 30.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie warsztatów edukacyjnych


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT            DL/10/2018                                          Brzeg, 18.04.2018 r.

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT            DL/9/2018                                          Brzeg, 13.04.2018 r.

„Udzielanie świadczeń na koordynowanie pracy ratowników”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/1/17/VIII/2018                           Brzeg, 06.04.2018 r.

„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/1/7/VIII/2018                             Brzeg, 06.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – konsultacje dietetyczne”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/1/6/VIII/2018                             Brzeg, 06.04.2018 r.

„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie terapii psychologicznej”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/1/5/VIII/2018                             Brzeg, 06.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji zawodowej w ramach rehabilitacji kardiologicznej


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/1/4/VIII/2018                             Brzeg, 06.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji zawodowej w ramach rehabilitacji neurologicznej


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/1/3/VIII/2018                             Brzeg, 06.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji neurologicznej


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/1/2/VIII/2018                             Brzeg, 06.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/1/1/VIII/2018                             Brzeg, 06.04.2018 r.

Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” – prowadzenie warsztatów edukacyjnych


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           1/TMR_RPOWO_8.1_1_POŁUDNIE   Brzeg, 20.03.2018 r.

“Badania przesiewowe, kwalifikacja lekarska oraz badanie poziomu glukozy we krwi – powiat kędzierzyńsko kozielski”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT            DL/8/2018                                          Brzeg, 20.03.2018 r.

“Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyna ogólna w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT            DL/7/2018                                          Brzeg, 14.03.2018 r.

“Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa.”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT            DL/6/2018                                          Brzeg, 13.03.2018 r.

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni RTG Brzeskiego Centrum Medycznego.”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/7/IV/2018                                  Brzeg, 07.03.2018 r.

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie Brzeskim i Namysłowskim” – badania histopatologiczne wycinków pobranych przy kolonoskopii na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT           DL/UE/6/IV/2018                                  Brzeg, 07.03.2018 r.

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie Brzeskim i Namysłowskim” – znieczulenia anestezjologiczne przy kolonoskopii na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT            DL/5/2018                                          Brzeg, 07.03.2018 r.

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT            DL/UE/5/IV/2017                                Brzeg, 15.02.2018 r.

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie Brzeskim i Namysłowskim” – znieczulenia anestezjologiczne przy kolonoskopii oraz badania histopatologiczne na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/3/2018                                         Brzeg, 08.02.2018 r.

„Wykonywanie opisów badań RTG w oparciu o teleradiologię  na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/2/2018                                          Brzeg, 31.01.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/1/2018                                          Brzeg, 16.01.2018 r.

„Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” *

„Świadczenia usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych” *


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/4/IV/2017                                 Brzeg, 27.12.2017 r.

“Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie Brzeskim i Namysłowskim” – badania kolonoskopii wraz ze znieczuleniem na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego.


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/3/IV/2017                                 Brzeg, 27.12.2017 r.

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie Brzeskim i Namysłowskim” – badania kolonoskopii wraz ze znieczuleniem na rzecz mieszkańców Powiatu Namysłowskiego.


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/34/2017                                           Brzeg, 19.12.2017

„Wykonywanie opisów badań RTG w oparciu o teleradiologię  na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/33/2017                                           Brzeg, dnia 2017-12- 07

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/32/2017                                           Brzeg, dnia 2017-12- 07

 1. Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
  anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Anestezjologa na Bloku Operacyjnym

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/31/2017                                           Brzeg, dnia 2017-12- 06

“Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego.”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/30/2017                                           Brzeg, dnia 2017-12- 05

 1. „Udzielanie świadczeń przez lekarza Radiologa w pracowni RTG/USG na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego ”
 1. „Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w Oddziale Psychiatrii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”
 1. „Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym Psychiatrii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”
 1. „Świadczenia usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych”
 1. „Świadczenia usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym”

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/29/2017                                           Brzeg, dnia 2017-12- 05

“Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie miasta i gminy Grodków


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/28/2017                                           Brzeg, dnia 2017-11- 27

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia samodzielnej opieki pielęgniarskiej/położniczej/ratowniczej według zapotrzebowania miesięcznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/27/2017                                           Brzeg, dnia 2017-11-13

„Świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu* w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ”

„Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Urazowo – Ortopedycznej oraz konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”

„Świadczenia usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie endoskopii w Pracowni Endoskopowej”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/12/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-11-10

„Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców subregionu północnego”.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/4/II/2017                                   Brzeg, dnia 2017-10-20

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w ramach programu „Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim”.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT            DL/ 26 /2017                                          Brzeg, dnia 2017-10-20

„Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia samodzielnej opieki pielęgniarskiej/położniczej/ratowniczej według zapotrzebowania miesięcznego rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/11/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-09-28

„Realizacja usług kwalifikacji do szczepienia oraz podania szczepionek przeciwko pneumokokom”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/10/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-09-28

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Mobilnej poradni laktacyjnej, rozszerzonej opieki położnej środowiskowej, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/9/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-09-28

„Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Mobilnej szkoły rodzenia”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/8/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-09-15

„Realizacja usług kwalifikacji do szczepienia oraz podania szczepionek przeciwko pneumokokom”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/7/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-09-15

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Mobilnej poradni laktacyjnej, rozszerzonej opieki położnej środowiskowej, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/6/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-09-15

„Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Mobilnej szkoły rodzenia”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/25/17                                                Brzeg, dnia 2017-09-11

 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni RTG Brzeskiego Centrum Medycznego.”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/24/17                                                Brzeg, dnia 2017-09-08

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/5/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-08-29

„Realizacja usług kwalifikacji do szczepienia oraz podania szczepionek przeciwko pneumokokom”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/4/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-08-25

“Zakup usługi świadczenia badań biochemicznych dotyczących wczesnego wykrywania wad rozwojowych w ramach realizacji nieinwazyjnych badań prenatalnych dla kobiet poniżej 35 r.ż.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/3/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-08-25

„Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Mobilnej poradni laktacyjnej, rozszerzonej opieki położnej środowiskowej, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/2/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-08-25

„Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Mobilnej szkoły rodzenia”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/UE/1/III/2017                                   Brzeg, dnia 2017-08-25

„Zakup usług na wykonanie badań USG płodu przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych oraz interpretacji badań biochemicznych : PAPPA-A osocze białkowe ciążowe i beta-HCG wolna gonadotropina kosmówkowa dla kobiet do 35 roku życia wraz z dostarczeniem programu do rejestracji pacjentek i ich rejestrowaniem”


 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/23/17                                                Brzeg, dnia 2017-08-07

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Poradni Urazowo- Ortopedycznej oraz konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/22/17                                                Brzeg, dnia 2017-08-04

DL/22/2017 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierowcę na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu (w ramach minimum 200 godzin udzielania świadczeń w ciągu miesiąca)


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/21/17                                                Brzeg, dnia 2017-08-03

DL 21-2017 Molekularna diagnostyka zakażenia wirusem HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego)


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/20/17                                                Brzeg, dnia 2017-08-03

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w tym toksykologii


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/19/17                                                Brzeg, dnia 2017-07-28

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT             DL/18/17                                                Brzeg, dnia 2017-07-28

Świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu* w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-07-10

nr DL/16/2017 – Świadczenie usług w zakresie szczepienia dzieci do ukończenia 2. roku życia przeciwko pneumokokom


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-06-20

konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-06-16

Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i świadczenie usług medycznych przez lekarza systemu* w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-06-08

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii i/lub chorób wewnętrznych i/lub rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-05-23

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i/lub rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-05-05

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie Anestezjologii
  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na Bloku Operacyjnym,
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni RTG
  i USG.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-04-26

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym / udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-04-21

Lekarz kwalifikujący pacjentów do dalszych etapów programu unijnego pod nazwą „Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-04-13

Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii w Oddziale Dziecięcym


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-02-22

Ogłoszenie konkursu ofert nr DL/4/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 10.02.2017 r.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2017-01-09

Ogłoszenie konkursu ofert nr DL/1/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 09.01.2017 r.


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-12-12

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie: Psychiatrii, Radiologii, Chorób Wewnętrznych, Ginekologii i Położnictwa, świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-11-15

„Udzielanie świadczeń przez lekarza anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-11-07

„Udzielanie świadczeń przez lekarza Radiologa w pracowni RTG/USG na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-10-26

„Świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-10-21

„Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia samodzielnej opieki pielęgniarskiej/położniczej/ratowniczej według zapotrzebowania kwartalnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-10-10

Świadczenie całodobowego zabezpieczenia lekarskiego na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej według harmonogramu na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-10-10

Świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-10-03

Świadczenie usług medycznych w Oddziale Psychiatrii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-09-21

Świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-09-21

Świadczenie usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-09-21

Świadczenie usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-09-21

Świadczenie usług medycznych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-09-21

Świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie Poradni Ginekologiczno-Położniczej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                                           Brzeg, dnia 2016-09-21

Świadczenie usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego


 

 

OGŁOSZENIE O UMORZENIU KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-09-20

Ogłoszenie o umorzeniu konkursu ofert na :

” Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego ”

2. Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący – Krzysztof Waldemar Konik
Zastępca przewodniczącego – Dariusz Matuszewski
Członek – Dorota Domagała
Członek – Beata Guzak
Członek, protokolant – Kinga Lum

Informuje o umorzeniu konkursu ofert:

Komisja podjęła decyzję o umorzeniu konkursu w rodzaju: realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego. Postępowanie konkursowe nie zostało zakończone wyłonieniem właściwej oferty – brak ofert.


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-09-20

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum

Medycznego w Brzegu”

2. Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący – Krzysztof Waldemar Konik
Zastępca przewodniczącego – Dariusz Matuszewski
Członek – Dorota Domagała
Członek – Beata Guzak
Członek, protokolant – Kinga Lum

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum

Medycznego w Brzegu”

Oferta przyjęta:

Oferent:   Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Gazda Agnieszka


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-06-21

„Świadczenie usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-06-21

„Świadczenie usług medycznych na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym na rzecz pacjentów
Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-06-21

„Świadczenie usług medycznych w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków na rzecz pacjentów
Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-05-09

„Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopii, na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-04-19

dotyczy:          „Świadczenie specjalistycznych usług pielęgniarskich na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-04-19

dotyczy:          „Świadczenie usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-04-19

dotyczy:          „Świadczenie usług medycznych w Poradni Medycyny Sportowej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-04-14

dotyczy:          „Świadczenie usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-04-14

dotyczy:          „Świadczenie usług medycznych w  Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-04-14

dotyczy:          „Świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                   Brzeg, dnia 2016-03-15

dotyczy:           Świadczenie usług medycznych na Oddziale Wewnętrznym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT 062016                                      Brzeg, dnia 2016-02-24

dotyczy:           „Świadczenie opieki psychologicznej na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Dziennym Rehabilitacji”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT 052016                                      Brzeg, dnia 2016-02-24

dotyczy:           „Świadczenie usług medycznych na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT                                                      Brzeg, dnia 22.02.2016r.

dotyczy:         „Świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY        Brzeg, dnia 11.02.2016 r

dotyczy:           „Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PN/1/2016 na dostawę odczynników do analizatora parametrów koagulologicznych wraz z jego dzierżawą, paski do badania moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do sterylizacji dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

Ogłoszenie-042016                                                                                 Brzeg, dnia 04.02.2016 r.

dotyczy:         „Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopii, na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:                                                                  Brzeg, dnia 18.03.2016 r.

ogłoszenie o rozstrzygnieciu


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU                                                      Brzeg, dnia 03.02.2016 r.

dotyczy:         „Świadczenie usług medycznych w Oddziale Psychiatrycznym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU                                                      Brzeg, dnia 03.02.2016 r.

dotyczy:          „Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”