OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/17/2019   Brzeg, dnia 18.05.2019r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/6/2019   Brzeg, dnia 12.05.2019r.

Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/5/2019   Brzeg, dnia 10.05.2019r.

 “Dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/4/2019   Brzeg, dnia 30.04.2019r.

 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/3/2019   Brzeg, dnia 29.04.2019r.

Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/14/V/2018 Brzeg, dnia 18.03.2019r.

Dostawa specjalistycznych urządzeń medycznych w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/14/V/2018 Brzeg, dnia 14.03.2019r.

 Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/13/V/2018 Brzeg, dnia 28.02.2019r.

 Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/4/XII/2018 Brzeg, dnia 28.02.2019r.

 Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego tomografu komputerowego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz innego sprzętu w Brzeskim Centrum Medycznym”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/2/2019   Brzeg, dnia 14.02.2019r.

Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy US/3/2019   Brzeg, dnia 06.02.2019r.

“Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/1/2019   Brzeg, dnia 28.01.2019r.

Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy US/2/2019   Brzeg, dnia 21.01.2019r.

 Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy US/1/2019   Brzeg, dnia 10.01.2019r.

Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


2019


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/15/2018  Brzeg, dnia 24.12.2018r.

Dostawa ambulansów ratunkowych typu C wraz z zabudową części medycznej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/12/V/2018  Brzeg, dnia 21.12.2018r.

 Dostawa specjalistycznych urządzeń medycznych w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/8/V/2018   Brzeg, dnia 21.12.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/3/XII/2018 Brzeg, dnia 20.12.2018r.

 Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego tomografu komputerowego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz innego sprzętu w Brzeskim Centrum Medycznym”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/11/V/2018 Brzeg, dnia 19.12.2018r.

 Dostawa wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/9/V/2018       Brzeg, dnia 19.12.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/14/2018       Brzeg, dnia 06.12.2018r.

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/13/2018       Brzeg, dnia 30.11.2018r.

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/12/2018       Brzeg, dnia 29.11.2018r.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/11/V/2018       Brzeg, dnia 15.11.2018r.

Rozbudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/1/X/2018       Brzeg, dnia 15.11.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/1/XIII/2018     Brzeg, dnia 15.11.2018r.

Dostosowanie pomieszczenia na salę konferencyjną w ramach projektu: Województwo Opolskie stawia czoła rakowi piersi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/2/XII/2018       Brzeg, dnia 16.10.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Numer sprawy PN/11/2018    2018-10-04

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/4/VII/2018       Brzeg, dnia 12.09.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Numer sprawy PN/10/2018    2018-09-03

Brzeskie Centrum Medyczne: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

PN / 10 /2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/10/V/2018        Brzeg, dnia 13.08.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/9/2018        Brzeg, dnia 19.07.2018r.

Dostawa odczynników, testów i podłoży bakteriologicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/3/VII/2018        Brzeg, dnia 27.05.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/7/V/2018                  Brzeg, dnia 31.05.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/6/V/2018                  Brzeg, dnia 31.05.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/4/V/2018                  Brzeg, dnia 31.05.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/8/2018                  Brzeg, dnia 18.05.2018r.

Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z jego dzierżawą dla Laboratorium Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/1/XI/2018         Brzeg, dnia 16.05.2018r.

Dostawa wysokospecjalistycznego aparatu ultrasonograficznego w ramach projektu „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/5/V/2018          Brzeg, dnia 15.05.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/7/2018                  Brzeg, dnia 02.05.2018r.

Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/2/VII/2018        Brzeg, dnia 02.05.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/UE/2/VI/2018        Brzeg, dnia 02.05.2018r.

Dostawa specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w ramach projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami starszymi poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej oraz Działu Rehabilitacji Leczniczej w Brzeskim Centrum Medycznym”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/6/2018                 Brzeg, dnia 27.04.2018r.

Dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/5/2018                 Brzeg, dnia 17.04.2018r.

Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/4/2018                 Brzeg, dnia 05.04.2018r.

Dostawa odczynników oraz testów dla Laboratorium Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu wraz z dzierżawą analizatorów


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/3/2018                 Brzeg, dnia 13.03.2018r.

“Dostawa sprzętu do badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych oraz zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/2/2018                 Brzeg, dnia 08.03.2018r.

Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/1/2018                 Brzeg, dnia 20.02.2018r.

Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy US/17/2017               Brzeg, dnia 28.11.2017r.

Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/15/2017               Brzeg, dnia 21.11.2017r.

Dostawa zespoleń ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/16/2017               Brzeg, dnia 20.11.2017r.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy US/14/2017               Brzeg, dnia 08.11.2017r.

Dotyczy: Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/13/2017               Brzeg, dnia 06.10.2017r.

Dotyczy: Kompleksowe usługi pralnicze dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/12/2017               Brzeg, dnia 05.10.2017r.

Dotyczy:Dostawa środków opatrunkowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      Numer sprawy PN/11/2017               Brzeg, dnia 20.09.2017r.

Dotyczy: “Dostawa endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                                                               Brzeg, dnia 24.08.2017r.

Dotyczy:“Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej 4 szpitali SIWZ Nr EN/GR4/08/17”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/10/2017            Brzeg, dnia 23.08.2017r.

Dotyczy:Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/9/2017              Brzeg, dnia 23.08.2017r.

Dotyczy:Dostawa endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                                                               Brzeg, dnia 13.07.2017r.

Dotyczy: Usługa ubezpieczenia Brzeskiego Centrum Medycznego


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/8/2017              Brzeg, dnia 19.06.2017r.

dotyczy: Dostawa odczynników, testów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu wraz z dzierżawą analizatorów


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/7/2017              Brzeg, dnia 19.05.2017r.

dotyczy: Dostawa odczynników, testów i podłoży bakteriologicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/6/2017              Brzeg, dnia 04.05.2017r.

dotyczy: Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/5/2017              Brzeg, dnia 04.05.2017r.

dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/2/2017              Brzeg, dnia 29.04.2017r.

dotyczy: Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/4/2017              Brzeg, dnia 28.04.2017r.

dotyczy: Dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/3/2017              Brzeg, dnia 28.04.2017r.

dotyczy: Dostawa siatek oraz narzędzi do ich mocowania, staplerów oraz akcesoriów naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/1/2017              Brzeg, dnia 09.03.2017r.

dotyczy:   Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                                                                     Brzeg, dnia 31.01.2017r.

dotyczy:“Przetarg ofertowy na wynajem powierzchni użytkowej 19,43 m2 zlokalizowanej w Brzegu w budynku szpitala przy ul. Mossora 1 wysoki parter z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku szpitalnego.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                                                                     Brzeg, dnia 31.01.2017r.

dotyczy:“Przetarg ofertowy na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pod dwa automaty do napoi i przekąsek.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy US/18/XII/2016              Brzeg, dnia 28.12.2016r.

dotyczy:   Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/17/2016              Brzeg, dnia 08.11.2016r.

dotyczy:    “Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/16/2016              Brzeg, dnia 07.10.2016r.

dotyczy:    “Budowa stalowego przeszklonego szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu, przebudowa kanałów wentylacyjnych, przebudowa chodnika oraz przebudowa części korytarza parteru budynku B1 w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/15/2016              Brzeg, dnia 04.10.2016r.

dotyczy:     ”Dostawa środków opatrunkowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/14/2016              Brzeg, dnia 27.07.2016r.

dotyczy:      “Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/13/2016              Brzeg, dnia 27.07.2016r.

dotyczy:      “Dostawa sprzętu laparoskopowego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/12/2016              Brzeg, dnia 20.07.2016r.

dotyczy:       ” Dostawa cyfrowego aparatu RTG, stacji opisowej lekarskiej, systemu CR (radiografii pośredniej) oraz systemu PACS/RIS dla potrzeb Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/11/2016              Brzeg, dnia 09.06.2016r.

dotyczy:       ” Postępowanie na dostawę endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/10/2016              Brzeg, dnia 08.06.2016r.

dotyczy:       “Postępowanie pn. Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/9/2016              Brzeg, dnia 07.06.2016r.

dotyczy:       “Postępowanie na dostawę zespoleń ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium dla Brzeskiego Centrum Medycznego”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/8/2016              Brzeg, dnia 09.05.2016r.

dotyczy:       “Postępowanie na dostawę leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/7/2016              Brzeg, dnia 18.04.2016r.

dotyczy:       “Postępowanie na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/6/2016              Brzeg, dnia 17.04.2016r.

dotyczy:        “Postępowanie na dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/5/2016              Brzeg, dnia 16.04.2016r.

dotyczy:        “Postępowanie na dostawę środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/4/2016              Brzeg, dnia 15.04.2016r.

dotyczy:         ” Postępowanie na dostawę rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU         Numer sprawy PN/3/2016               Brzeg, dnia 29.03.2016 r..

dotyczy:           wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, testów i podłoży bakteriologicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE           Numer sprawy PN-02-2016          Brzeg, dnia 09.03.2016 r.

dotyczy:            “Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

ogłoszenie: PN 2 2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1-4, 6, 10 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 5-9 oraz 11


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU           Numer sprawy  PN-02-2016          Brzeg, dnia22.02.2016 r.

dotyczy:            „Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA                                             Brzeg, dnia 21.04.2016 r.

PN 2 2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU            Numer sprawy PN-01-2016           Brzeg, dnia 19.01.2016 r.

dotyczy:           „Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: odczynników do analizatora parametrów koagulologicznych wraz z jego dzierżawą, paski do badania moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do sterylizacji dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”