OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                                                                                   Brzeg, 24.08.2017r.

Dotyczy: “Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej 4 szpitali SIWZ Nr EN/GR4/08/17”

Pliki do pobrania:

http://www.kpszw.pl/node/139