Numer sprawy PN/7/2017                                                                                                             Brzeg, 19.05.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: Dostawa odczynników, testów i podłoży bakteriologicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki:

PN 7 2017 SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 513198-N-2017

załączniki nr 2.1 – 2.23 do SIWZ

Załączniki:

PN 7 2017 Wyjaśnienia i modyfikacje tresci SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 88374 – 2017

PN 7 2017 zmodyfikowane załączniki nr 1, 8 do SIWZ

zmodyfikowany załącznik nr 2.5 do SIWZ

Informacja z dnia 30.05.2017r.:

PN 7 2017 Informacja z otwarcia ofert

Załącznik z dnia 12.06.2017r.:

PN 7 2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty