Numer sprawy PN/9/2017                                                                                                             Brzeg, 23.08.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: Dostawa endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załącznik z dnia 08.09.2017r.:

PN 9 2017 Informacja z otwarcia ofert

Załącznik z dnia 15.09.2017r.:

PN 9 2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2, 3, 6 oraz 8

Załącznik z dnia 29.09.2017r.:

PN 9 2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1, 4, 7 oraz 9